EMILE CLAUS

Emile Claus was de belangrijkste vertegenwoordiger van het impressionisme in België. Hij bewonderde het Franse impressionisme en paste deze stijl toe in de realistische uitbeelding van zijn vertrouwde plattelandsomgeving. Claus werd door schrijvers en schilders van zijn tijd op de handen gedragen. Ook vandaag geniet zijn optimistische en zonnige kunst nog steeds een grote populariteit bij het publiek. De tentoonstelling bracht de beste werken van Emile Claus bijeen en belichtte de centrale thema's in zijn werk: de landarbeider, het werk op het land, het dorpsleven, het leven met de rivier en het zuivere landschap. Zijn werk werd geconfronteerd met dat van Belgische tijdgenoten zoals Alfred William Finch, Léon Frédéric, Constant Permeke, Constantin Meunier en Théo Van Rysselberghe.