HET GEBOUW

oud grondplan museum
oud zaalzicht
museum na WO II
zaalzicht museum na restauratie na WO II
zaalzicht 1963

BOUW VAN HET MUSEUM IN TWEE FASENHet museumgebouw werd in twee fasen voltooid, achtereenvolgens in 1902 en in 1913. In die laatste fase, ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Gent, werd het museum uitgebreid met twee hemicycli en een langwerpige vleugel aan de Hofbouwlaan. Het werd opgetrokken naar een ontwerp van Charles van Rysselberghe. Beeld: geaquarelleerd plan met ingekleurde omgeving, schaal 1:100. Stadsarchief Gent, Plannenarchief Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten, Lade 13, map 41

ZAALZICHT "Oude Kunst in Vlaanderen"Zicht op een van de zalen tijdens de expositie "Oude Kunst in Vlaanderen" in het kader van de Wereldtentoonstelling van 1913. De tentoonstelling was een overweldigend succes, ook al lijken de toenmalige opvattingen over de invulling van de museumruimte volledig achterhaald.In het tot stand komen van een nieuw museumgebouw speelde de in 1898 opgerichte vereniging van de Vrienden van het Museum een beslissende rol. Na de bouw van het museum bleef de collectie aangroeien, onder meer door schenkingen van De Vrienden.

DE TOESTAND VAN HET MUSEUMGEBOUW NA W.O.IITijdens de Tweede Wereldoorlog werd het museum zwaar beschadigd. De collectie vond aanvankelijk een onderkomen in Pau (Zuid-Frankrijk) en werd later onder meer in de crypte van de Sint-Baafskathedraal en in het Stadhuis van Gent ondergebracht. De herstellingswerken van het museumgebouw werden aangevangen in 1949.

1951 - ZAALZICHT BIJ DE HEROPENING VAN HET MUSEUM NA DE RESTAURATIEWERKEN NA WO II

1963 - ZAALZICHT BIJ EEN TENTOONSTELLING INGERICHT VAN DE VRIENDEN MET KUNSTWERKEN DIE DOOR HEN WAREN GESCHONKEN

1964 - SCHILDERWERKEN

OPRICHTING VAN HET MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNSTIn 1975 werd het Museum van Hedendaagse Kunst opgericht en ondergebracht in een vleugel van het Museum voor Schone Kunsten. Het gebouw voldeed niet meer aan de toenemende activiteiten en het groeiende personeelsbestand. Daarom werden tussen 1985 en 1995 tal van aanpassingswerken uitgevoerd.

ZAALZICHT TENTOONSTELLING "Paris-Bruxelles, Brussel-Parijs"Ondanks een goed basisconcept en de opeenvolgende uitbreidingen en moderniseringen voldeed het museum nog steeds niet aan de huidige museale eisen voor een dergelijke kostbare verzameling en voor een museum van internationale uitstraling. In 1996 verhuist het Museum van Hedendaagse kunst (nu het S.M.A.K.) naar een eigen museumgebouw tegenover het Museum voor Schone Kunsten. In 1996-1997 volgt dan een eerste renovatiefase, die voltooid werd voor de tentoonstelling "Paris-Bruxelles, Brussel-Parijs".