leopoldskazerne
renovatiewerken
renovatiewerken
renovatiewerken
zicht op fries

De fundamentele problemen van het museumgebouw konden enkel verholpen worden indien het gehele gebouw werd aangepakt. In 2003 werden de collectie, de administratie en de bibliotheek overgebracht naar een vleugel van de Leopoldskazerne. In 2004 werd met de globale renovatie van het museum gestart. Die duurde tot 2007.

De globale renovatie omvatte ruwbouwwerken, klimaat- en lichtbeheersing, restauratie van de buitengevels en van de omlopende fries en de renovatie van de benedenverdieping waarin nieuwe functies werden ondergebracht. Het belangrijkste deel van de ruwbouwwerken bestond uit het vervangen van de oude vloeren tussen de kelder en de gelijkvloerse verdieping. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om de tentoonstellingszalen te voorzien van een vloerverwarmingssysteem. In tweede instantie werd een groot deel van de vloeren op kelderniveau gerenoveerd.

Om het klimaat in de zalen beter onder controle te houden werd een volledig nieuwe klimaatregelingsinstallatie voorzien zowel voor wat betreft temperatuur als luchtverversing en relatieve vochtigheid. Bij de bouw van het museum in 1902 werden de zalen voorzien van een glazen bedaking om in de tentoonstellingszalen zoveel mogelijk van natuurlijk licht te kunnen profiteren.

Bij de renovatie werd dit natuurlijke lichtconcept grotendeels gerespecteerd en aangevuld met hedendaagse technieken. Boven de glazen koepels werden TL-armaturen met het nieuwste type museumlamp opgehangen. Die zorgen in combinatie met de geautomatiseerde zonnewering voor een juiste balans in de zaalverlichting. In alle zalen werden tevens individueel dimbare spots aangebracht, verbonden met een computergestuurde lichtinstallatie.

De omlopende, 300 meter lange fries onder de kroonlijst is uitgevoerd in sgrafitto-techniek naar een ontwerp van Jean Delvin. Door het voortdurend blootstaan aan regen, wind en luchtverontreiniging was op sommige plaatsen de ernstig verweerde en soms helemaal verdwenen toplaag dringend aan restauratie toe. Ook de halfverheven hoekreliëfs zijn grondig gereinigd en waar nodig gerestaureerd. De kroonlijsten met rozetten en bladmotieven zijn in eer hersteld. Ook de algemene vervuiling en beschadiging van de gevels vereiste een grondige aanpak.

Het hele museumgebouw is voorzien van een kelder- of benedenverdieping. Bij de renovatie werd de benedenverdieping volledig ingevuld met dienstruimten zoals bibliotheek, reserves, magazijnen, bureaus, vergaderzalen, jeugdatelier, restauratieatelier, inpakruimte, fotostudio, een cafetaria en een auditorium. Een belangrijke ingreep betreft de overdekking met staal en glas van de twee binnenkoeren of patio's, voorheen desolate en verwaarloosde restruimten, nu in gebruik als circulatieruimten en voor evenementen en recepties.

Het auditorium biedt plaats aan 120 personen en is uitgerust met de nieuwste technologieën.

De museumshop biedt de bezoekers een uitgebreid aanbod aan gespecialiseerde literatuur. Meer info

De traphal werd vernieuwd en voert naar de vernieuwde brasserie Mub'Art, de vestiares, de sanitaire voorzieningen en de jeugdateliers.

Het museum voor en na de restauratie 2004-2007