BIBLIOTHEEK

Over de bibliotheek

De gespecialiseerde kunstbibliotheek is een belangrijke pijler voor het wetenschappelijk onderzoek van het museum bij de voorbereiding van tentoonstellingen, het inventariseren van de museumcollectie, enz.
Daarnaast is de bibliotheek vrij toegankelijk voor studenten, onderzoekers en particulieren.

Bibliotheekcollectie

In de bibliotheekcollectie worden meer dan 40.000 banden bewaard. Ze is voornamelijk gericht op de West-Europese kunst van de late middeleeuwen tot de eerste helft van de 20ste eeuw en omvat o.a.

- kunstenaarsmonografieën

- tentoonstellings- en veilingcatalogi

- bestandscatalogi van privé-collecties

- naslagwerken per kunststroming, per kunstperiode en per land

- werken over iconografie, conservatie en restauratie

- werken over hulpwetenschappen als geschiedenis, toegepaste kunst, literatuur en museologie.


Daarnaast bezit de bibliotheek meer dan 1000 titels van afgesloten en lopende tijdschriften en jaarverslagen. Ook de dossiers over kunstwerken uit de collectie kunnen in de leeszaal van de bibliotheek geraadpleegd worden.

90% van het bibliotheekbestand is online raadpleegbaar via www.cageweb.be en via www.unicat.be. CaGeWeb of "Catalogus van Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken" ontsluit de collecties van een 20-tal Gentse wetenschappelijke bibliotheken. Unicat of “Union Catalogue of Belgian Libraries” is een overkoepelende catalogus die de collecties van verschillende Belgische wetenschappelijke bibliotheken ontsluit.

De titels van de tijdschriftencollectie zijn te vinden op Antilope.