Uit onderzoek blijkt dat een modale museumbezoeker gemiddeld 6 seconden naar een kunstwerk kijkt. Daarom trachten we een keer maand gedurende minstens 60 minuten naar een en hetzelfde kunstwerk te kijken en te verwoorden wat we zien.

 

Hierbij wordt het kunstwerk beschouwd als een tekst die door een auteur geproduceerd wordt en door een lezer moet gelezen worden. Om deze tekst te kunnen lezen moeten we de door de auteur gehanteerde taal beheersen. Deze taal kunnen we leren door enerzijds aandachtig naar het kunstwerk te kijken en ons anderzijds uitvoerig te informeren en te documenteren over de kunstenaar, zijn stijl, zijn onderwerp, de tijdsgeest, …


De oorspronkelijke betekenis van lezen is ‘verzamelen’. Een betekenis die we nog terugvinden in de uitdrukking ‘aren lezen’. Al lezend verzamelen we informatie over wat we zien. Een tweede betekenis van lezen is uit wat we verzameld hebben de slechte exemplaren verwijderen. Wat overblijft is ‘uitgelezen’. Lezen is dus altijd kritisch lezen. Om de goede van de slechte exemplaren te onderscheiden hebben we criteria ontwikkeld. Criteria die ten allen tijden kunnen worden bijgesteld.
Een kunstwerk is een tekst die zoals enig andere tekst gelezen wordt met de informatie die de auteur ons biedt en de bagage die we zelf bezitten. Hierbij hebben we zowel oog voor de intrinsieke kwaliteiten van het kunstwerk (de tekst) als voor de mogelijke betekenissen die het kunstwerk genereert en die meestal buiten het kunstwerk liggen. Ze liggen niet in de tekst, maar in de context.

Het schilderij van de maand is een informeel leerproject waarbij we als groep op zoek gaan naar inhoud en betekenis van kunst. Maar de betekenis zit evenveel in het kunstwerk als in de beschouwer. De tekst leest ons evenzeer als wij de tekst. Kijken naar kunst is altijd kijken naar onszelf.


Duur

60 minuten
Prijs

gratis op vertoon van een geldig toegangsticket voor het collectie
Extra

Beperkt tot 30 deelnemers

Data
Voor data en andere praktische informatie zie agenda