Romantiek en realisme
Romantiek en realisme

Romantiek en realisme  Intro

Het museum bezit een omvangrijke en rijke collectie Franse schilderkunst uit de 19de eeuw. Deze verzameling weerspiegelt de smaak van de eigentijdse Gentse privéverzamelaars en de inrichters van de Salons.Romantische schilders reageren vanaf het begin van de 19de eeuw tegen het kille en academische neoclassicisme van hun tijd. Ze zoeken naar waarachtigheid en proberen de werkelijkheid om zich heen rechtstreeks en geconcentreerd te observeren. Het gaat er hen niet langer om een stuk natuur te componeren tot een harmonisch geheel; ze verkiezen integendeel een fragment uit die werkelijkheid op doek te brengen. En aangezien de natuur – maar ook de geportretteerde mensen – voortdurend wisselt, wordt de schildertechniek schetsmatiger en nemen de schilders afstand van de schoolse, academische voorschriften.

Romantiek en realisme  Intro

Zowel de landschappen als de portretten getuigen van deze nieuwe opvattingen. Vergelijkbare ideeën zullen vervolgens tot het impressionisme leiden. Het wekt dan ook geen verbazing dat een aantal 19de-eeuwse schilders ingaan tegen de academisch gevormde smaak van de modale burger en nu en dan zelfs schandaal verwekken. Het begrip avant-garde is hier voor het eerst op zijn plaats. Het houdt verband met de individuele vrijheid die kunstenaars meer en meer opeisen.Ook de Gentse collectie Belgische schilderkunst die romantisch en realistisch is geïnspireerd, is bijzonder rijk. Vooral de landschapschilderkunst is goed vertegenwoordigd. Veel schilders en verzamelaars waren sterk op Frankrijk gericht. De opvattingen van de Franse romantiek en het Franse realisme vinden bij ons dan ook krachtige echo's. Met name in de jaren 1860 gebeuren er revolutionaire veranderingen en neemt de kunstenaarsvrijheid sterk toe. Schilderijen moesten voortaan in de eerste plaats de persoonlijkheid van de schilder laten spreken, zo werd betoogd. Het onderwerp was vooral een aanleiding om dat doel te bereiken.